Očkovací centrum COVID

OČKOVACÍ CENTRUM COVID

 

1) OČKOVACÍ CENTRUM ČERNÁ LOUKA

Očkovaní centrum se nachází v centru Ostravy na Výstavišti Černá louka, v pavilonu A. Infolinka 800 720 210.

mapa vytaviste

 

2) OČKOVACÍ CENTRUM FNO

Očkovaní centrum se nachází v Ostravě-Porubě, v budově Polikliniky FN Ostrava, za Informacemi vpravo, 1.p., Oddělení pracovního a preventivního lékařství

 

PROVOZNÍ DOBA 

Provozní doba obou očkovacích center je od 7:00 do 19:00 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků.
Do očkovacího centra přijďte ve stanoveném čase, který máte zarezervovaný v systému Reservatic. Předejdete tím vzniku front. Pro VŠECHNY ten den objednané osoby jsou vakcíny připraveny.

 

REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ

Očkování v České republice probíhá od 27. prosince 2020. V první fázi byli očkovaní zdravotníci, zaměstnanci a klienti domovů pro seniory. Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování hlásit obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let. Od 26. ledna 2021 se mohou přihlašovat zdravotničtí pracovníci, kteří doposud nebyli očkovaní.
V týdnu od 1. března 2021 se k očkování mohou registrovat osoby starší 70 let.
Registrace k očkování se spustila 1. března 2021 i pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance v regionálním školství. Registrace probíhá ve spolupráci s vedením jednotlivých škol. Ředitelé budou své zaměstnance informovat, jak postupovat. Podrobnosti najdete na stránkách k očkování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nebo přímo v prezentaci.

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat pomocí speciálního kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty. Tento specialista je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet. Pomocí něj je jim zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to na adrese registrace.mzcr.cz. Při samotném očkování se pak prokážou lékařskou zprávou. Ta nemusí být nově vystavená, postačí ta z poslední návštěvy. Nadále platí, že se chronicky nemocní mohou očkovat u svého praktického lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, do jehož specializovaného pracoviště docházejí. Více informací najdete na stránkách pacientských organizací.

Od 7. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách.
Pracovníci se registrují pomocí speciálního kódu, který obdrží od poskytovatele sociálních služeb. Zároveň dostanou i potvrzení o zaměstnání, které budou při samotném očkování předkládat.

Od 14. dubna se mohou k očkování registrovat osoby starší 65 let věku.

Od 23. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat osoby starší 60 let.

Od 28. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat osoby starší 55 let.

Od 3. května se mohou k očkování registrovat akademičtí pracovníci českých veřejných a soukromých vysokých škol. Od vedení školy obdrží zaměstnanci unikátní kód, za pomoci kterého se mohou přihlásit k očkování. Kódy jsou platné do 15. června. U samotného očkování je třeba předložit potvrzení o zaměstnání. Více informací najdete na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Od 3. května se k očkování proti covid-19 mohou registrovat osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Přihlášení k očkování probíhá za pomoci speciálního kódu. Kód na svém kontaktním pracovišti předá Úřad práce ČR, a to v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba dávky příspěvku na péči. Na očkovacím místě se pak osoba prokáže dokladem totožnosti a potvrzením od Úřadu práce, které obdrží při převzetí kódu. Kódy platí do 15. června.

Platnost kódu pro registraci k očkování je u osob s chronickým onemocněním v první skupině prodloužena do 15. května. Do tohoto data se proto mohou přihlašovat k očkování obě skupiny chronických pacientů.

Od 5. května se spustila registrace pro osoby starší 50 let.

Se zahájením očkování by se mělo počkat do uplynutí doby minimálně 90 dní ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek. Je to období, kdy by člověk měl být chráněn vytvořenými protilátkami po proběhlé nemoci. V případě vysoce exponovaných osob k nákaze covid-19 je možné očkování zahájit i dříve. Odkazy: Metodický pokyn HSČeská vakcinologická společnost_doporučení a stanoviska.

Registrace a rezervace termínů očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz). S registrací vám pomůže také celostatní bezplatná infolinka 1221 nebo linka města Ostravy na pomoc seniorům 70+ s registrací k očkování: +420 800 199 922 nebo krajská telefonní linka: 800 720 210.

Pokud je bezprostředně po vaší registraci kapacita vámi vybraného očkovacího místa již naplněna, využijte v následujících dnech pro rezervaci termínu očkování odkaz: reservatic.com/ockovani.

Více informací k očkování naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.

 

PŘIHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ VE DVOU KROCÍCH

Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.
Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz).
V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.
Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete využít pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit pro pomoc se můžete také na infolinku 1221.

Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny. Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: reservatic.com/ockovani.
Bez zvací SMS není rezervace možná.

 

 

Podrobnější informace a aktuality o očkování, včetně nejčastějších otázek a odpovědí na toto téma, naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.