Očkovací centrum COVID

OČKOVACÍ CENTRUM COVID

 

1) OČKOVACÍ CENTRUM ČERNÁ LOUKA

Očkovaní centrum se nachází v centru Ostravy na Výstavišti Černá louka, v pavilonu A.

mapa vytaviste

 

2) OČKOVACÍ CENTRUM FNO

Očkovaní centrum se nachází v Ostravě-Porubě, v budově Polikliniky FN Ostrava.

 

PROVOZNÍ DOBA 

Provozní doba obou očkovacích center je od 7:00 do 19:00 hodin, včetně sobot, nedělí a svátků.

 

REGISTRACE A REZERVACE OČKOVÁNÍ

Očkování v České republice probíhá od 27. prosince 2020. V první fázi byli očkovaní zdravotníci, zaměstnanci a klienti domovů pro seniory. Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování hlásit obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let. Od 26. ledna 2021 se mohou přihlašovat zdravotničtí pracovníci, kteří doposud nebyli očkovaní.
V týdnu od 1. března 2021 se k očkování mohou registrovat osoby starší 70 let.
Registrace k očkování se spustíla i pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance v regionálním školství. Registrace probíhá ve spolupráci s vedením jednotlivých školŘeditelé budou své zaměstnance informovat, jak postupovat. Podrobnosti najdete na stránkách k očkování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nebo přímo v prezentaci.

Se zahájením očkování by se mělo počkat do uplynutí doby minimálně 90 dní ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek. Je to období, kdy by člověk měl být chráněn vytvořenými protilátkami po proběhlé nemoci. V případě vysoce exponovaných osob k nákaze covid-19 je možné očkování zahájit i dříve. Odkazy: Metodický pokyn HSČeská vakcinologická společnost_doporučení a stanoviska.

Registrace a rezervace termínů očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz). S registrací vám pomůže také bezplatná infolinka 1221.

Pokud je bezprostředně po vaší registraci kapacita vámi vybraného očkovacího místa již naplněna, využijte v následujících dnech pro rezervaci termínu očkování odkaz: reservatic.com/ockovani.

PŘIHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ VE DVOU KROCÍCH

Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.
Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz).
V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.
Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete využít pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit pro pomoc se můžete také na infolinku 1221.

Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny. Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: reservatic.com/ockovani.
Bez zvací SMS není rezervace možná.

 

 

Podrobnější informace a aktuality o očkování, včetně nejčastějších otázek a odpovědí na toto téma, naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.