Mám akutní zdravotní problém

 

V případě akutních zdravotních problému nás kontaktujte na tel. číslech +420 597 371 111 nebo +420 738 141 111. 

Pokud akutní zdravotní problémy ohrožují pacientův život volejte tel. číslo 112.