Informace o COVID-19

Mám příznaky onemocnění COVID-19. Co mám dělat ?

Mám zdravotní potíže. Co mám dělat? Není mi dobře. Cítím, že mám zdravotní potíže. Co mám dělat? Zkontrolujte si, zda máte některý z následujících příznaků: - dušnost / pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem - horečka více jak 38 stupňů - suchý kašel Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 1212 nebo 155 a postupujte podle instrukcí operátora. Pokud máte horečku, která trvá dále než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kon...

Odběrová místa

COVID CENTRUM FNO zřídila jedno odběrové místo pro všechny klienty Odběrové místo pro samoplátce i klienty s žádankou se nachází u vjezdu z ulice K Myslivně. Je otevřeno denně, včetně sobot, nedělí a svátků. Pro samoplátce od 7:00 do 15:00 hodin, pro ostatní klienty od 7:00 do 17:00 hodin. Cena vyšetření pro samoplátce je 1756 korun. Na místě je možné zaplatit pouze kartou. Registrace na vyšetření COVID. Pouze pro samoplátce! (https://covid.fno.cz/) Po úspěšné registraci obdrží samoplátce po...

Vrátil jsem se ze zahraničí.

Co mám dělat? Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

Rady a doporučení pro domácí karanténu

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny. 1. Zůstaňte doma Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné. 2. Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti Měli byste zůstat v dobře větratelné místnos...

10 tipů prevence nákazy

1. Myjte si ruce: - pokaždé, když přijdete do práce či domů, - před a během přípravy jídla, - po návštěvě toalety, - po smrkání, kašlání a kýchání, - po kontaktu se zvířetem, - před a po kontaktu s nemocným. 2. Dodržujte správný postup mytí rukou: - Jako první zapněte vodu. - Namočte ruce pod tekoucí vodou. - Natřete všechny strany mýdlem (věnujte pozornost konečkům prstů a kloubům). - Pomocí tření je myjte 20–30 sekund. - Důkladně opláchněte pod tekoucí tepl...

O koronaviru a jak snížit riziko nakažení

1. Co je koronavirus? Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také závažnější choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační ...