Obecné informace pro rodičky

Epidemiologická situace:

 • Situace se rychle mění a přesnější informace získáte z jiných zdrojů
 • Zdravé těhotné ženy nejsou k nakažení virem náchylnější než běžná populace

 • Zvýšené opatrnosti je nutno dbát u žen s dalšími chorobami (cukrovka, rakovinné onemocnění, oslabená imunita, chronické postižení plic apod.)

 • Je pravděpodobné, že existují jedinci bez příznaků, kteří mohou virus přenášet

 • Nebylo dosud zaznamenáno žádné mateřské úmrtí v souvislosti s COVID-1

 

Přenos viru

 • Virus se šíří z člověka na člověka kapénkami a pravděpodobně přes kontaminované povrchy

 • Podle dosavadních údajů se virus pravděpodobně nepřenáší z matky na plod v děloze (dokumentován byl jen jeden případ v Číně), nákaza novorozence je ale možná po porodu v důsledku blízkého kontaktu rodičky a novorozence

 • Přenos přes tekutiny porodních cest (pochvy) nebyl prokázán

 

Vliv na těhotnou ženu/rodičku

 • Průběh onemocnění u těhotných bývá lehký, svým průběhem většinou připomíná běžné nachlazení. Dalšími symptomy jsou kašel, dušnost a horečka

 • Nejtěžší příznaky, jako jsou zánět plic a hypoxie (nedostatek kyslíku), jsou přítomné hlavně u starších lidí, lidí s postižením imunity a s chronickými nemocemi jako jsou cukrovka, rakovinné onemocnění a chronické postižení plic

 • Zatím byl popsán pouze jeden případ těžkého onemocnění rodičky ve 30. týdnu těhotenství, který vyžadoval mechanickou ventilaci plic, po porodu se pacientka uzdravila

 

Vliv na plod

 • V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku potratu. Nejsou ani žádné jiné údaje o zvýšeném riziku vrozených vad

 • Na druhé straně, virová onemocnění obecně mohou riziko těchto komplikací zvyšovat, je nutné se tedy chránit stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým onemocněním

 • Zkušenosti s viry MERS a SARS (které jsou příbuzné s koronavirem) neprokázaly souvislosti s vyšším rizikem prvo- a druhotrimestrálního potratu

 

Obecné poučení pro těhotné ženy, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19

 • Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Pacientky by měly kontaktovat 112, kde jim budou podány další informace

 • Pacientky by neměly automaticky chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi

 • Ženy, které se vrátily ze zahraničních rizikových oblastí, by měly kontaktovat 112

 

Karanténa

 • Ženy, kterým byla nařízena karanténa, musí zůstat doma a musí omezit kontakt s dalšími osobami po dobu 14 dnů

 • Doporučuje se:

  • větrat otevřenými okny

  • nepouštět návštěvy

  • nepoužívat veřejnou dopravu v případě nutnosti návštěvy zdravotnického zařízení

  • zařídit si dodávky základních potřeb cestou přátel nebo rodinných příslušníků, ale požádat je, aby nechali nákup přede dveřmi

  • ženy by měly kontaktovat ambulanci, kde navštěvují těhotenskou poradnu a dohodnout se na další návštěvě po ukončení karantény

  • pokud musí těhotná žena absolvovat vyšetření, které je urgentní, musí předem informovat příslušné zdravotnické zařízení a dopravit se do něj ideálně vlastním dopravním prostředkem

  • zdravotnické zařízení musí přijmout preventivní opatření k zajištění bezpečné konzultace – ochranné pomůcky, izolace

 

Možnosti stanovení diagnózy

 • Diagnostické metody se rychle vyvíjí a aktuální informace získáte z jiných zdrojů.